НИМХ: Водните количества на реките в Западнобеломорския басей са под праговете за средни води

Благоевград. През изминалото денонощие нивата на наблюдаваните реки в Западнобеломорския басейн са останали без съществени изменения. Това показва справка на сайта на Националния институт по метеорология и хидрология. Регистрираните колебания на речните нива за водосбора на река Места са от -3 см до +2 см, а за водосбора на река Струма са от -5 см до +5 см. Водните количества на реките в басейна са под праговете за средни води. Ледена покривка се е образувала на река Соволянска Бистрица, в района на село Гърляно.

Днес и през следващите три дни речните нива в басейна ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.