НИМХ: Водните количества на реките в Западнобеломорския басейн са под праговете за внимание

Водните количества на реките в Западнобеломорския басейн са под праговете за внимание, сочи справка на сайта на Националния институт по метеорология и хидрология. Днес и през следващите три дни речните нива в басейна ще се понижават, като в резултат на оттичане днес и утре все още ще има повишения на речните нива в долните части на основните реки