НИМХ: Водните количества на реките в Западнобеломорския басейн са под праговете за внимание

Благоевград. Водните количества на реките в Западнобеломорския басейн са под праговете за внимание, сочи справка на сайта на НИМХ. Днес и през следващите три дни речните нива в басейна ще се понижават или ще останат без съществени изменения.