НИМХ: Водните количества на реките в Западнобеломорски басейн са под праговете за средни води

Благоевград. Водните количества на реките в Западнобеломорски басейн са под праговете за средни води, сочи справка на сайта на Националния институт по метеорология и хидрология. През последното денонощие нивата на наблюдаваните реки в басейна са останали без съществени изменения. Регистрираните изменения на речните нива за водосбора на река Струма са от -6 см до +5 см, а за водосбора на река Места от -6 см до +6 см. Днес и през следващите три дни не се очаква съществено изменение в състоянието на наблюдаваните реки. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.