НИМХ: Водните количества на реките в Западнобеломорски басейн са около и под праговете за средни води, с изключение на река Елешница при село Ваксево, където е около прага за високи води

Благоевград. Водните количества на реките в Западнобеломорски басейн са около и под праговете за средни води, с изключение на река Елешница при село Ваксево, където е около прага за високи води, сочи справка на сайта на Националния институт по метеорология и хидрология. През последното денонощие нивата на наблюдаваните реки са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания на речните нива за водосбора на река Места са от -5 см до +5 см, а за водосбора на река Струма от -8 см до +6 см. Днес, в резултат на валежи и частично снеготопене ще има незначителни повишения на речните нива. През следващите три дни речните нива ще се понижават, като вследствие на оттичане утре все още са възможни незначителни повишения на речните нива в долните течения на реките Струма и Места. Краткотрайни и незначителни повишения са възможни и на 14 март в резултат на очаквани валежи. Водните количества на реките в басейна ще бъдат под праговете за внимание.