НИМХ: Водните количества на реките в Западнобеломорски басейн са около и под праговете за средни води, само водните количества в горното и средно течение на река Струма и притоците ѝ река Джерман и река Елешница са около праговете за високи води

Благоевград. Водните количества на реките в Западнобеломорски басейн са около и под праговете за средни води, само водните количества в горното и средно течение на река Струма и притоците й река Джерман и река Елешница са около праговете за високи води, сочи справка на сайта на Националния институт по метеорология и хидрология. През последното денонощие нивата на наблюдаваните реки във водосбора на река Струма са се повишили, вследствие на валежи, а тези във водосбора на река Места са останали без съществени изменения. По-значителни повишения са регистрирани на река Елешница при село Ваксево (+ 30 см) и на река Соволянска Бистрица при село Гърляно (+28 см). Регистрираните колебания на речните нива за водосбора на река Места са от -2 см до +4 см, а в останалата част от водосбора на река Струма от -4 см до +16 см. Днес и през следващите 3 дни в резултат на валежи ще има краткотрайни повишения на речните нива в басейна.