НИМХ: Водните количества на реките в Западнобеломорски басейн са около и под праговете за средни води

Благоевград. Водните количества на реките в Западнобеломорски басейн са около и под праговете за средни води, сочи справка на сайта на Националния институт по метеорология и хидрология. През последното денонощие нивата на наблюдаваните реки в басейна са без съществени изменения. Регистрираните колебания на речните нива за водосбора на река Места са от -2 см до +2 см, а във водосбора на река Струма от -5 см до +4 см. Днес и през следващите два дни речните нива в басейна ще останат без съществени изменения. От следобедните и вечерни часове на 30 и на 31 май, в резултат на валежи се очакват повишения на речните нива главно във водосбора на река Струма. По-значителни повишения са възможни през нощта на 30 срещу 31 и сутрешните часове на 31в горните части от водосбора на река Струма и притоците й река Конска, река Светля, река Явор и рвка Треклянска. Водните количества ще бъдат под праговете за предупреждение.