НИМХ: Водните количества на реките в Западнобеломорски басейн са под праговете за средни води

Благоевград. Водните количества на реките в Западнобеломорски басейн са под праговете за средни води, сочи справка на сайта на Националния институт по метеорология и хидрология. През последното денонощие нивата на наблюдаваните реки в басейна са се понижили или са останали без изменения. Регистрираните колебания на речните нива в басейна са както следва: за водосбора на река Места от -4 см до +4 см; за водосбора на река Струма от -8 см до +7 см. Днес и през следващите три дни речните нива в басейна ще останат без съществени изменения. В резултат на валежи на 5 юли ще има краткотрайни повишения на речните нива в планинските притоци на реките Места и Струма. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.