НИМХ: Водните количества на реките в Западнобеломорския басейн са под праговете за средни води

Снимка: Радио "Фокус" - Пирин

Благоевград. През изминалото денонощие нивата на наблюдаваните реки са останали без съществени изменения, показва справка на сайта на Националния институт по метеорология и хидрология. Регистрираните колебания на речните нива в Западнобеломорския басейн за водосбора на река Места от -2 см до +4 см, а за водосбора на река Струма са от -4 см до +4 см. Водните количества на реките в басейна са под праговете за средни води. В резултат на валежи на 06 и 07 септември са възможни краткотрайни повишения на водните нива на реките: на 06 септември в Пиринските притоци на реките Места и Струма и в притоците ѝ реките Цапаревска, Лебница и Струмешница; на 07 септември във водосбора на река Струма в притоците ѝ реките Соволянска Бистрица, Елешница, Копривен, Рилска, Лисийска, Благоевградска Бистрица, Логодашка, Стара река, Сушичка. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.