НИМХ: Водното количество на река Елешница при село Ваксево е около прага за високи води

Благоевград. Днес и през следващите дни речните нива на реките в Западнобеломорският басейн ще останат без съществени изменения, сочи справка на сайта на Националния институт по метеорология и хидрология. В резултат на валежи на 26 март са възможни краткотрайни повишения на нивата на реките от водосбора на река Места. Водните количества на реките в басейна ще бъдат под праговете за внимание. Към момента те са около и под праговете за средни води, само водното количество на река Елешница при село Ваксево е около прага за високи води.