НИМХ: Във вечерните часове на 22 декември и през нощта срещу 23 декември има ниска вероятност от възникване на поройни наводнения в долните части от водосбора на река Места

Снимка: Радио "Фокус" - Пирин

Благоевград. През изминалото денонощие нивата на наблюдаваните реки в Западнобеломорския район са останали без съществени изменения. Това показва справка на сайта на Националния институт по метеорология и хидрология.

Регистрираните колебания на речните нива за водосбора на река Места са от -5 см до +4 см, а за водосбора на река Струма са от -4 см до +4 см. Водните количества на реките в басейна са около и под праговете за средни води, само водното количество на река Пиринска Бистрица при с. Голямо Спанчево е над прага за средни води.

Днес и през следващите три дни речните нива в басейна ще останат без съществени изменения. Във вечерните часове на 22 декември, вследствие на валежи, ще има краткотрайни повишения на речните нива във водосбора на река Места и в средните и долни части от водосбора на река Струма.

Според европейската система за предупреждения от наводнения (EFAS) има ниска вероятност от възникване на поройни наводнения във вечерните часове на 22 декември и през нощта срещу 23 декември в долните части от водосбора на река Места.