НИМХ: Възможни са краткотрайни повишения на нивата в притоците от долното течение на река Струма и в долните части от водосбора на река Места

Благоевград. Речните нива в Западнобеломорският басейн ще останат без съществени изменения, сочи справка на сайта на Националния институт по метеорология и хидрология. В резултат на валежи са възможни краткотрайни повишения на нивата в притоците от долното течение на река Струма и в долните части от водосбора на река Места. На 15 и 16 април речните нива ще се понижават или ще останат без съществени изменения.