НИМХ: Възможни са повишения в нивата на реките Белишка, Рилска, Благоевградска Бистрица , Санданска Бистрица и Мелнишка

Благоевград. Днес и през следващите дни речните нива в Западнобеломорският басейн ще са без съществени изменения, сочи справка на сайта на Националният институт по метеорология и хидрология към БАН. В резултат на валежи краткотрайни и незначителни повишения са възможни във водните нива на реките във водосборите на река Белишка – приток на река Места, река Рилска, река Благоевградска Бистрица и в горните течения на река Санданска Бистрица и река Мелнишка – притоци на река Струма. Водните количества на реките в басейна ще бъдат под праговете за внимание.