НИМХ: В резултат на валежи са възможни незначителни и краткотрайни повишения на речните нива в Западнобеломорският басейн

Благоевград. Днес и през следващите дни речните нива в Западнобеломорският басейн ще се понижават или ще останат без съществени изменения, сочи справка на сайта на Националният институт по метеорология и хидрология (НИМХ). В резултат на частично снеготопене, през следващите дни са възможни незначителни повишения на водните нива в Пиринските притоци на реките Места и Струма. Днес водните количества на реките в басейна ще бъдат под праговете за внимание. В резултат на валежи са възможни незначителни и краткотрайни повишения на речните нива в басейна.