НИМХ: В резултат на снеготопене са възможни повишения в нивата на Рилските и Пиринските притоци на реките Места и Струма

Благоевград. Днес и през следващите дни водните нива на реките в Западнобеломорският басейн ще останат без съществени изменения, сочи справка на сайта на Националният институт по метеорология и хидрология. В резултат на снеготопене са възможни незначителни повишения на речните нива в Рилските и Пиринските притоци на реките Места и Струма. Водните количества на реките в басейна ще бъдат под праговете за внимание.