НИМХ: В резултат на снеготопене се очакват повишения на речните нива във водосбора на реките Места и Струма

Снимка: Радио "Фокус" - Пирин

Благоевград. Днес и през следващите дни речните нива в Западнобеломорския басейн ще останат без съществени изменения. Това показва справка на сайта на Националния институт по метеорология и хидрология. Днес и утре в резултат на снеготопене се очакват незначителни повишения на речните нива във водосбора на река Места и в горната част от водосбора на река Струма. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.