НИМХ: В следващите дни има опасност от възникване на поройни наводнения

Снимка: Информационна агенция "Фокус"

София. Има опасност от възникване на поройни наводнения от вечерните часове на 30 май до сутрешните часове на 31 май. Това показва справка на сайта на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ).
В резултат на интензивни валежи са възможни поройни наводнения във водосборите на р. Ерма, р. Искър (р. Владайска), р. Осъм (р. Черни Осъм и р. Ломя),р. Ятнра (р. Росица) в Дунавския басейн и в горното течение на р. Тунджа (над яз. Копринка), във водосбора на р. Марица (по основната река около гр. Първомай и в притоците ѝ р. Стряма и р. Рахманлийска) в Източнобеломорския басейн.