НИМХ: Днес и през следващите два дни водните нива в Западнобеломорски басейн ще останат без съществени изменения

Благоевград. Днес и през следващите два дни водните нива в Западнобеломорски басейн ще останат без съществени изменения, сочи справка на сайта на Националния институт по метеорология и хидрология. Водните количества на реките във водосбора ще бъдат под праговете за внимание. През последното денонощие водните нива на реките Струма и Места са останали без съществена промяна. Водните количества на всички реки в басейна са под праговете за средни води. Ледови явления са регистрирани в района на местността Момина кула в река Места, в района на село Гърляно в река Бистрица, в района на село Ваксево в река Речица и в река Елешница.