НИМХ: Днес  и през следващите два дни не се очаква съществено изменение в състоянието на реките Струма и Места

Благоевград. Регистрираните колебания на речните нива за водосбора на река Места са от -2 см до +3 см, а във водосбора на река Струма са от -6 см до +5 см, сочи справка на сайта на Националния институт по метеорология и хидрология. През последното денонощие нивата на наблюдаваните реки в Западнобеломорски басейн са останали без съществени изменения. Водните количества на реките в басейна са около и под праговете за средни води, с изключение на река Джерман при град Дупница, където водното количество е около прага за високи води. Днес и през следващите два дни не се очаква съществено изменение в състоянието на наблюдаваните реки. На 11 юни в резултат на валежи са възможни краткотрайни повишения на речните нива във водосбора на река Места. Водните количества ще бъдат под праговете за предупреждение.