НИМХ: Днес и през следващите два дни речните нива в Западнобеломорски басейн ще останат без съществени изменения

Благоевград. Днес и през следващите два дни речните нива в Западнобеломорски басейн ще останат без съществени изменения, в резултат на валежи, сочи справка на сайта на Националния институт по метеорология и хидрология. Водните количества на реките в басейна ще бъдат под праговете за внимание. През последното денонощие нивата на наблюдаваните реки са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания на речните нива за водосбора на река Места са от -7 см до +3 см, а за водосбора на река Струма от -11 см до +12 см. Водните количества на реките в басейна са около и под праговете за средни води, с изключение на река Елешница при село Ваксево, където водното количество е около прага за високи води.