НИМХ: Днес и през следващите два дни речните нива в Западнобеломорски басейн ще се понижават или ще останат без съществени изменения

Благоевград. Днес и през следващите два дни речните нива в Западнобеломорски басейн ще се понижават или ще останат без съществени изменения, сочи справка на сайта на Националния институт по метеорология и хидрология. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. През последното денонощие наблюдаваните реки в по-голямата част от басейна са се повишили или са останали без изменение. Регистрираните колебания на речните нива за водосбора на река Места са от -3 см до +3 см, а за водосбора на река Струма от -11 см до +18 см. Водните количества на по-голямата част от реките са около и под праговете за средни води. С водно количество около прага за високи води са реките Струма при град Перник и Места при местността Момина кула и Хаджидимово.