НИМХ: Днес и през следващите два дни са възможни несъществени и краткотрайни повишения на речните нива в Западнобеломорски басейн

Благоевград. Днес и през следващите два дни речните нива в Западнобеломорски басейн ще се понижават или ще останат без съществени изменения, сочи справка на сайта на Националния институт по метеорология и хидрология. В следствие на валежи са възможни несъществени и краткотрайни повишения на речните нива. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Регистрираните колебания на речните нива за водосбора на река Места са от -6 см до +1 см, а за водосбора на река Струма от -11 см до +11 см. Водните количества на реките в басейна са около и под праговете за високи води.