НИМХ: Днес и през следващите два дни се очакват краткотрайни повишения на речните нива в Западнобеломорски басейн

Благоевград. Днес и през следващите два дни се очакват краткотрайни повишения на речните нива в Западнобеломорски басейн, сочи справка на сайта на Националния институт по метеорология и хидрология. Повишения се очакват главно в рилските и пиринските притоци на реките Места и Струма. В резултат на интензивни валежи в обедните и следобедните часове днес са възможни поройни наводнения във водосборите на река Исток (приток на река Места) и на река Струма (в горното течение по основната река и в притоците ѝ над язовир Пчелина и в притоците ѝ река Джерман, горното течение на река Рилска (притока ѝ река Илийна), река Благоевградска Бистрица, река Градевска, река Дяволска, река Влахинска).

Натали СТЕФАНОВА