НИМХ: Днес и през следващите три дни не се очаква съществено изменение в състоянието на наблюдаваните реки в Западнобеломорския басейн

Благоевград. Днес и през следващите три дни не се очаква съществено изменение в състоянието на наблюдаваните реки в Западнобеломорския басейн. Това показа справка на сайта на НИМХ. В резултат на валежи, в периода до 2 май са вероятни минимални, краткотрайни повишения на речните нива в басейна. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.