НИМХ: Днес и през следващите три дни нивата на наблюдаваните реки в Западнобеломорския басейн ще останат без съществени изменения

Благоевград. Днес и през следващите три дни нивата на наблюдаваните реки в Западнобеломорския басейн ще останат без съществени изменения. Това показа справка на сайта на НИМХ. В резултат на валежи днес са възможни незначителни повишения на речните нива в Рилските и Пирински притоци на река Струма и река Места. Водните количества на реките в басейна ще бъдат под праговете за внимание.