НИМХ: Днес и утре речните нива в Западнобеломорския басейн ще останат без съществени изменения

Благоевград. Днес и утре речните нива в Западнобеломорския басейн ще останат без съществени изменения. Това показа справка на сайта на НИХМ. В резултат на валежи, от вечерните часове днес до сутрешните часове на първи юни ще има повишения на речните нива в басейна. По-значителни повишения са възможни през нощта на 30 срещу 31 май и сутрешните часове на 31 май в горните части от водосбора на река Струма и притоците й река Конска, река Светля, река Явор и река Треклянска и във вечерните часове на 31 май и през нощта срещу 01 юни – във водосборите на река Места и река Доспат.