НИМХ: Днес не се очаква съществено изменение в състоянието на наблюдаваните реки в Западнобеломорския басейн

Благоевград. Днес не се очаква съществено изменение в състоянието на наблюдаваните реки в Западнобеломорския басейн. Това показа справка на сайта на НИМХ. През следващите 3 дни в резултат на валежи са възможни краткотрайни повишения на речните нива в басейна, като по-съществени е възможно да са те в следобедните и вечени часове във водосбора на река Струма и притока й река Струмешница. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.