НИМХ: Днес не се очаква съществено изменение в състоянието на наблюдаваните реки в Западнобеломорски басейн

Благоевград. Днес не се очаква съществено изменение в състоянието на наблюдаваните реки в Западнобеломорски басейн, сочи справка на сайта на Националния институт по метеорология и хидрология. Утре и на 25 юни в резултат на валежи ще има повишения на водните нива на реките в басейна, като по-значителни ще бъдат повишенията утре в горните и средните части от водосбора на река Струма и в горните части от водосбора на река Места. В резултат на интензивни валежи има опасност от възникване на поройни наводнения в следобедните часове утре в горното течение на река Исток – приток на река Места, и в горното течение на река Градевска – приток на река Струма.