НИМХ: До 12 юни са възможни краткотрайни повишения на речните нива в планинските притоци на реките Места и Струма

Благоевград. През последното денонощие нивата на наблюдаваните реки в Западнобеломорският басейн са останали без съществени изменения, сочи справка на сайта на Националния институт по метеорология и хидрология. Регистрираните колебания на речните нива за водосбора на река Места са от -5 см до +3 см, а във водосбора на река Струма с до ±6 см. Водните количества на реките в басейна са около и под праговете за средни води, с изключение на река Джерман при град Дупница, където водното количество е около прага за високи води. Днес и през следващите три дни не се очаква съществено изменение в състоянието на наблюдаваните реки. До 12 юни в резултат на валежи са възможни краткотрайни повишения на речните нива в планинските притоци на реките Места и Струма. Водните количества ще бъдат под праговете за предупреждение.