НИМХ: Около прага за високи води е нивото на река Елешница при село Ваксево

Благоевград. През последното денонощие нивата на наблюдаваните реки в Западнобеломорският басейн са останали без съществени изменения. Регистрираните изменения на речните нива за водосбора на река Струма са в границите от -4 см до +9 см, а за водосбора на река Места от -4 см до +10 см. Водните количества на реките в басейна са около и под праговете за средни води, единствено река Елешница при село Ваксево е с водно количество около прага за високи води. Днес в резултат на валежи повишения на речните нива ще има във водосбора на река Места. През следващите три дни речните нива в басейна ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Водните количества на реките в басейна ще бъдат под праговете за внимание.