НИМХ: Очакват се повишения на речните нива в средното и долно течение на реките Места и Струма

Благоевград. Днес и през следващите дни речните нива в Западнобеломорският басейн ще останат без съществени изменения, сочи справка на сайта на Националния институт по метеорология и хидрология. В резултат на валежи през нощта на 22 срещу 23 януари и през нощта на 23 срещу 24 януари ще има повишения на речните нива в средното и долно течение на реките Места и Струма. В резултат на интензивни валежи са възможни поройни наводнения във вечерните часове на 23 януари и през нощта срещу 24 януари във водосборите на реките Доспат, Места – в притоците ѝ реките Туфча, Канина, Неврокопска и Бистрица и на река Струма – по основната река и в притоците ѝ реките Джерман, Копривен, Лисийска, Стара река, Сушичка, Цапаревска, Лебница, Струмешница и Мелнишка.