НИМХ: През последното денонощие водните нива на реките в Западнобеломорският басейн са се повишили, вследствие на валежи

Благоевград. През последното денонощие водните нива на реките в Западнобеломорският басейн са се повишили, вследствие на валежи, сочи справка на сайта на Националният институт по метеорология и хидрология към Българската академия на науките (НИМХ към БАН). Регистрираните колебания в басейна са от -12 см до +38 см. Водните количества в басейна са около и над праговете за високи води. Днес също ще има повишения на нивата в целия басейн вследствие на валежи и оттичане. На 21 март ще има процес на временно понижение на нивата на реките в басейна. От вечерните часове на 21 и на 22 март ще има повишения на речните нива в средните и долни части от водосбораа на река Струма вследствие на валежи. На 23 март ще има нови повишения на речните нива в притока на река Струма – река Струмешница и долните части от водосбора на река Струма. По-значителни ще бъдат повишенията в долните части на реките Струма и Места на 22 и 23 март. Водните количества ще бъдат под праговете за предупреждение.