НИМХ: През последното денонощие нивата на реките Струма и Места са останали без съществена промяна

Благоевград. През последното денонощие нивата на реките Струма и Места са останали без съществена промяна, сочи справка на сайта на Националния институт по метеорология и хидрология. Регистрираните колебания на речните нива в Западнобеломорски басейн са от -5 см до +8 см. Водните количества на всички реки в басейна са под праговете за средни води. Днес и през следващите три дни, водните нива в басейна ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Водните количества на реките във водосбора ще бъдат под праговете за внимание.