НИМХ: През последното денонощие нивата на наблюдаваните реки във водосбора на река Струма са се повишили незначително

Благоевград. През последното денонощие нивата на наблюдаваните реки във водосбора на река Струма са се повишили незначително, вследствие на валежи, а тези във водосбора на река Места са останали без съществени изменения, сочи справка на сайта на Националния институт по метеорология и хидрология. Регистрираните колебания на речните нива за водосбора на река Места са от -2 см до +3 см, а в останалата част от водосбора на река Струма от -25 см до +19 см. Водните количества на реките са около и под праговете за средни води, само водните количества в горното течение на река Струма и притоците ѝ реките Елешница, Струмешница и горното течение на река Места са около праговете за високи води. Днес и през следващите три дни речните нива в басейна ще останат без съществени изменения. Водните количества на реките в басейна ще бъдат под праговете за внимание.