НИМХ: През последното денонощие нивата на наблюдаваните реки в Западнобеломорския басейн са останали без съществена промяна

Благоевград. През последното денонощие нивата на наблюдаваните реки в Западнобеломорския басейн са останали без съществена промяна, сочи справка на сайта на Националния институт по метеорология и хидрология. Регистрираните колебания на речните нива са от -5 см до +8 см. Водните количества на всички реки в басейна са под праговете за средни води.