НИМХ: През последното денонощие нивата на наблюдаваните реки в Западнобеломорски басейн са се понижили или са останали без изменения

Благоевград. През последното денонощие нивата на наблюдаваните реки в Западнобеломорски басейн са се понижили или са останали без изменения, сочи справка на сайта на Националния институт по метеорология и хидрология. Регистрираните колебания на речните нива в басейна са както следва: за водосбора на река Места от -5 см до +3 см; за водосбора на река Струма от -12 см до +5 см. Водните количества на реките в басейна са около и под праговете за средни води. Днес и през следващите три дни речните нива в басейна ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.