НИМХ: През последното денонощие нивата на наблюдаваните реки в Западнобеломорският басейн са се понижили

Благоевград. През последното денонощие нивата на наблюдаваните реки в Западнобеломорският басейн са се понижили, сочи справка на сайта на Националния институт по метеорология и хидрология. Регистрираните изменения на речните нива за водосбора на река Струма са от -22 см до +4 см., а за водосбора на река Места от -33 см до +1 см. Водните количества на по-голямата част от реките в басейна са около праговете за високи води. Днес речните нива в басейна ще се понижават, като в резултат на снеготопене ще има краткотрайни повишения на водните нива в планинските части от водосборите на реките Места и Струма и притоците им. От следобедните часове на 29 януари до следобедните часове на 30 януари речните нива в басейна ще се повишават вследствие на валежи комбинирани със снеготопене, като по-значително се очаква повишението в долното течение на река Струма и притока и река Струмешница и долното течение на реките Места и Доспат и притока и река Жижовска. От 31 януари се очаква речните нива в басейна да се понижават, като в резултат оттичане ще има повишения на речните нива в долните части на реките Места и Струма.