НИМХ: Регистрираните изменения на речните нива за водосбора на река Струма са в границите от -7 см до +4 см, а за водосбора на река Места от -6 см до +1 см

Благоевград. Регистрираните изменения на речните нива за водосбора на река Струма са в границите от -7 см до +4 см, а за водосбора на река Места от -6 см до +1 см, сочи справка на сайта на Националния институт по метеорология и хидрология. През последното денонощие нивата на наблюдаваните реки в Западнобеломорски басейн са се понижавали или са останали без съществени изменения. Водните количества на по-голяма част от реките в басейна са около праговете за средни води. Над праговете за високи води са само водните количества на река Елешница при село Ваксево и река Струмешница при село Струмешница. Днес и през следващите два дни речните нива в басейна ще се понижават или ще останат без съществени изменения. В резултат на валежи утре са възможни краткотрайни повишения на речните нива в басейна. Водните количества на реките в басейна ще бъдат под праговете за внимание.