НИМХ: Регистрираните изменения на речните нива за водосбора на река Струма са от -22 см до +5 см, а за водосбора на река Места от -22 см до +1 см

Регистрираните изменения на речните нива за водосбора на река Струма са от -22 см до +5 см, а за водосбора на река Места от -22 см до +1 см, сочи справка на сайта на Националния институт по метеорология и хидрология. През последното денонощие нивата на по-голямата част от наблюдаваните реки са се понижавали. Водните количества на реките в басейна са около праговете за високи води, единствено река Джерман при Дупница е с водно количество под прага за средни води.