НИМХ: Регистрираните колебания на речните нива за водосбора на река Струма са от -6 см до +57 см

Благоевград. Регистрираните колебания на речните нива за водосбора на река Струма са от -6 см до +57 см, сочи справка на сайта на Националния институт по метеорология и хидрология към БАН. По-значителни са повишенията в притоците ѝ на река Елешница (+21 см), река Сушицка (+37 см), река Лебница (+57 см), река Струмешница (+26 см) и по основната реката при гр. Кресна (+25 см) и при село Марино поле (+19 см). Регистрираните колебания на речните нива за водосбора на река Места са: при Момина кула (от -4 см до +43 см) и при Хаджидимово (+ 89 см). Водните количества на по-голямата част от реките в басейна са около праговете за високи води. Днес ще започне процес на временно понижение на речните нива в горните течения на река Струма и река Места, като в резултат на оттичане повишения ще има в долните течения на основните реки. Вследствие на валежи от следобедните часове на 25 януари ще започне процес на повишение на речните нива в басейна. По-значителни ще бъдат повишенията в доните части от водосборите на река Места и река Струма. На 26 и 27 януари речните нива в басейна ще се понижават, като в резултат на валежи повишения ще има в долните течения на основните реки.