НИМХ: Регистрираните колебания на речните нива за водосбора на река Места са от -4 см до +3 см, а за водосбора на река Струма от -8 см до +6 см

Благоевград. Регистрираните колебания на речните нива за водосбора на река Места са от -4 см до +3 см, а за водосбора на река Струма от -8 см до +6 см. Това показа справка на сайта на НИМХ. Водните количества на по-голямата част от реките в басейна са около и под праговете за средни води. С водно количество около прага за високи води е река Места при местност Момина кула.