НИМХ: Регистрираните колебания на речните нива за водосбора на река Места са от -4 см до +4 см, а във водосбора на река Струма от -15 см до +5 см

Благоевград. Регистрираните колебания на речните нива за водосбора на река Места са от -4 см до +4 см, а във водосбора на река Струма от -15 см до +5 см. Това показа справка на сайта на НИМХ. Водните количества на реките са около и под праговете за средни води, само водните количества в горното течение на река Струма и притоците ѝ река Елешница, река Струма при село Бобошево, река Струмешница и горното течение на река Места при местност Момина Кула са около праговете за високи води. На 21 май в резултат на валежи ще има краткотрайни и незначителни повишения на речните нива в целия басейн. Водните количества на реките в басейна ще бъдат под праговете за внимание.