НИМХ: Регистрираните колебания на речните нива за водосбора на река Места са от -4 см до +4 см, а във водосбора на река Струма от -8 см до +6 см

Благоевград. Регистрираните колебания на речните нива за водосбора на река Места са от -4 см до +4 см, а във водосбора на река Струма от -8 см до +6 см. Това съобщиха от пресцентъра на НИМХ. Водните количества на реките са около и под праговете за средни води, само водните количества в горното течение на река Струма и притоците и река Елешница, река Джерман и река Струмешница и горното течение на река Места при местност Момина Кула са около праговете за високи води.