НИМХ: Регистрираните колебания на речните нива за водосбора на река Места са от -2 см до +8 см, а във водосбора на река Струма от -5 см до +7 см

Благоевград. Регистрираните колебания на речните нива за водосбора на река Места са от -2 см до +8 см, а във водосбора на река Струма от -5 см до +7 см. Това показа справка на сайта на НИМХ. Водните количества на реките са около и под праговете за средни води, само водното количество в горното течение на река Места при местност Момина Кула е около прага за високи води.