НИМХ: Регистрираните колебания на речните нива за водосбора на река Места са от -9 см до +1 см, а в останалата част от водосбора на река Струма от -8 см до +5 см

Благоевград. Регистрираните колебания на речните нива за водосбора на река Места са от -9 см до +1 см, а в останалата част от водосбора на река Струма от -8 см до +5 см. Това показа справка на сайта на НИМХ.  Водните количества на реките в басейна са около и под праговете за средни води, с изключение на река Джерман при Дупница, което е около прага за високи води.