НИМХ: Речните нива в Западнобеломорски басейн ще се понижават или ще бъдат без съществени изменения

Благоевград. Речните нива в Западнобеломорски басейн ще се понижават или ще бъдат без съществени изменения, сочи справка на сайта на Националния институт по метеорология и хидрология. Утре и на 14 юли, в резултат на валежи, ще има повишения на водните нива в басейна. По-значителни ще бъдат повишенията: утре във водосбора на река Места и в долното течение на река Струма по основната река и в притоците ѝ река Цапаревска, река Лебница и река Струмешница; на 14 юли  – в целите водосбори на реките Струма, Места и Доспат. В резултат на интензивни валежи на 14 юли, в долните части от водосборите на реките Струма и Места, има опасност от възникване на поройни наводнения и локални разливи в по-равнинните райони.