НИМХ: Речните нива в Западнобеломорският басейна ще се понижават или ще са без съществени изменения

Благоевград. Днес и през следващите два дни речните нива в Западнобеломорският басейна ще се понижават или ще са без съществени изменения, сочи справка на сайта Националният институт по метеорология и хидрология към Българската академия на науките (НАИМ към БАН). Краткотрайни и незначителни повишения на водните нива са възможни в долните части от водосбора на река Места в следобедните и вечерни часове на 13 юли, в резултат на валежи. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.