НИМХ: С водно количество около прага за високи води е река Места при местността Момина кула.

Благоевград. През последното денонощие наблюдаваните реки в по-голямата част от Западнобеломорският басейн са се понижили или са останали без изменение, сочи справка на сайта на Националния институт по метеорология и хидрология. Регистрираните колебания на речните нива за водосбора на река Места са от -5 см до +1 см, а за водосбора на река Струма от -7 см до +5 см. Водните количества на по-голямата част от реките в басейна са около и под праговете за средни води. С водно количество около прага за високи води е река Места при местността Момина кула. Днес и през следващите два дни не се очаква съществено изменение в състоянието на наблюдаваните реки. В резултат на валежи на 05 май ще има повишения на речните нива в басейна. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.