НИМХ: С до 10 см се е повишило нивото на река Струма

Благоевград. През изминалото денонощие нивата на наблюдаваните реки са се понижавали или са останали без съществени изменения, сочи справка на сайта на Националния институт по метеорология и хидрология. Регистрираните колебания на речните нива в Западнобеломорския басейн за водосбора на река Места от -3 см до +2 см, а за водосбора на река Струма са от -8 см до +10 см. Водните количества на реките в басейна са около праговете за ниски води.