НИМХ: С до 5 см са се повишили нивата на река Струма, а на Места с около 12 см

Благоевград. През последното денонощие речните нива на по-голямата част от наблюдаваните реки в Западнобеломорският басейн са останали без съществени изменения, сочи справка на сайта на Националният институт по метеорология и хидрология (НИМХ). Регистрираните изменения на речните нива за водосбора на река Струма са от -7 см до +5 см, а за водосбора на река Места от -3 см до +12 см. Водните количества на по-голяма част от реките в басейна са около праговете за високи води. Днес и през следващите три дни речните нива в басейна ще се понижават или ще останат без съществени изменения. В резултат на частично снеготопене, през следващите дни са възможни незначителни повишения на водните нива в Пиринските притоци на реките Места и Струма. На 06 февруари водните количества на реките в басейна ще бъдат под праговете за внимание. В резултат на валежи са възможни незначителни и краткотрайни повишения на речните нива в басейна.